Αλλαγή λαδιού στα γρήγορα, με λάδια που πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του κάθε αυτοκινήτου.